Spring naar content

Verhuizen naar het buitenland

Als u vertrekt naar het buitenland (emigratie) dan moet u dit in de laatste 5 dagen vóór vertrek doorgeven. U doet aangifte van vertrek naar het buitenland als u in een tijdvak van 1 jaar tenminste 8 maanden in het buitenland verblijft.  Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn.

Meer informatie

Binnen vijf dagen vóór uw vertrek moet u aangifte van emigratie doen. Dit kan bij de balie (alleen op afspraak) of digitaal via onze website.

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is
  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen voor elkaar als u op hetzelfde adres woont
  • Echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als u op hetzelfde adres woont

Kijk voor meer informatie op www.nederlandwereldwijd.nl en zoek op “verhuizen naar het buitenland”.

Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Dan kunt u dit aangeven. We kunnen het bewijs ook mailen of opsturen.