Spring naar content

Verhuizen vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar de gemeente Buren of verblijft u het komende half jaar minimaal vier maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen vijf dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente.

Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen.

U kunt zich inschrijven als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

  • u hebt de Nederlandse nationaliteit;
  • u hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie;
  • u hebt een geldige verblijfsvergunning;
  • u mag de beslissing op uw aanvraag om een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

LET OP: Gaat het om een inschrijving vanuit Oekraïne, bel ons dan voor een afspraak (telefoonnummer 14 0344).

Meer informatie

Bent u of een van de meeverhuizende gezinsleden geboren in het buitenland? Dan moet u een geboorteakte meenemen.

Bent u getrouwd en/of gescheiden in het buitenland? Dan moet u hiervan een akte meenemen.

 

In sommige gevallen hebt u voor de inschrijving in Nederland een machtiging voorlopig verblijf of verblijfsvergunning nodig van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). Is dit voor u van toepassing en hebt u die niet? Dan kunt u bij de gemeente aangifte doen van een voorlopige inschrijving. Nadat de gemeente van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) een bewijs van uw aanmelding heeft ontvangen, wordt u ingeschreven bij de gemeente.