Spring naar content

Verhuizen naar Nederland

Verhuist u vanuit het buitenland naar de gemeente Buren of verblijft u het komende half jaar minimaal vier maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen vijf dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente.

Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen.

U kunt zich inschrijven als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

  • u hebt de Nederlandse nationaliteit;
  • u hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie;
  • u hebt een geldige verblijfsvergunning;
  • u mag de beslissing op uw aanvraag om een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Bel ons voor een afspraak (telefoonnummer 14 0344)

Do you move to The Netherlands from abroad, call us for an appointment (telephone number +31 344 579279).

Meer informatie

Bent u of een van de meeverhuizende gezinsleden geboren in het buitenland? Dan moet u een geboorteakte meenemen.

Bent u getrouwd en/of gescheiden in het buitenland? Dan moet u hiervan een akte meenemen.

 

In sommige gevallen hebt u voor de inschrijving in Nederland een machtiging voorlopig verblijf of verblijfsvergunning nodig van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). Is dit voor u van toepassing en hebt u die niet? Dan kunt u bij de gemeente aangifte doen van een voorlopige inschrijving. Nadat de gemeente van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) een bewijs van uw aanmelding heeft ontvangen, wordt u ingeschreven bij de gemeente.