Buurtjutters

Zwerfafval zorgt voor veel ergernis. Het trekt ongedierte aan en het opruimen kost veel geld. Bovendien is zwerfvuil slecht voor mens, dier en natuur: het kan de bodem vervuilen en dieren eten het op of raken erin verstrikt.

Sinds 2015 zijn er buurtjutters actief in de gemeente Buren. De gemeente wil het zwerfafvalprobleem graag aanpakken en vroeg de verenigingen een deelgebied in de buurt te adopteren en schoon te houden van zwerfafval.

21 verenigingen zijn momenteel actief met het schoonhouden van de 27 deelgebieden in de gemeente Buren.

Met zo’n tien personen per vereniging wordt de gemeente op vier momenten in het jaar vrij gemaakt van zwerfafval. Voor het schoonhouden van een deelgebied in Buren ontvangt elke deelnemende vereniging een financiële vergoeding. Dit kan oplopen tot € 1.000 per jaar. Het project loopt tot 2025.

Buurtjutters Buren is een project dat erop gericht is om op vier momenten in het jaar al het zwerfafval in de gemeente op te ruimen. Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Buren en IVN Gelderland.

Heeft u interesse voor het schoonhouden van een deelgebied dan kunt u op de reservelijst worden geplaatst. Aanmelden via gemeente@buren.nl.