Spring naar content

Nieuwe aanvragen Buren Beweegt!

Heeft u een goed idee waardoor het sporten en bewegen in onze gemeente leuker en toegankelijker gemaakt wordt voor iedereen? Of heeft u een goed idee over hoe u sport en bewegen kunt inzetten als middel om mensen gezonder te laten leven? Dien dan nu een aanvraag in via het Buren Beweegt! Sportakkoord.

Aanvragen kunnen gedurende het jaar worden ingediend zolang er nog budget beschikbaar is.

Voor voorbereidingen of vragen neem contact met ons op.

Dien uw aanvraag hier in.

Vanuit het landelijke Sportakkoord heeft de gemeente Buren samen met haar inwoners, (sport)verenigingen en maatschappelijke partners een lokale vertaling gemaakt:

De weg naar het Buren Beweegt! Sportakkoord

In 2023 hebben we met elkaar plannen gemaakt over hoe we samen het sporten en bewegen leuker en toegankelijk kunnen maken voor iedereen, zodat meer inwoners gaan sporten en bewegen. Ook hebben we samen nagedacht over hoe we sporten en bewegen als middel kunnen inzetten om te zorgen dat inwoners gezonder gaan leven.

Tijdens de inspiratieavond Buren Beweegt! (11-12-2023) hebben we met elkaar een keuze gemaakt uit al deze plannen en bedacht waar we in 2024 concreet mee aan de slag gaan. Goed om te merken dat vele partners enthousiast zijn om met elkaar samen te werken. Met name sport, zorg en welzijnsorganisaties willen samen optrekken en elkaar versterken.