Spring naar content

Raadspraat CDA

19 mei 2020, 14:22

In Raadspraat schrijven raads- en burgerleden van de gemeente Buren wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Joost van den Anker, burgerlid CDA.

Wie het kleine niet eert

We hebben als gemeente Buren een mooie diversiteit aan kleine dorpen en een historische Oranjestad. Het is belangrijk dat we oog hebben voor een ieder om zich prettig te voelen. Dit geldt zowel voor inwoners van de gemeente als voor bezoekers aan de gemeente.
Als inwoner van het buitengebied dat tegen een aantal kleinere kernen aanligt, draag ik graag op passende manier mijn steentje bij om deze kernen te ondersteunen. Ik bewonder altijd de positieve, zelfredzame energie van deze inwoners.

De maatregelen rondom corona hebben natuurlijk nog steeds invloed op ons leven. Onder andere de gemaakte vakantieplannen moeten worden aangepast. Vakantie zal nog ver weg zijn. Het is dan fijn om in zo’n mooie plattelandsgemeente te wonen met mogelijkheden om te recreëren. Ik besef in deze tijden extra wat een voorrecht het is om in landelijk gebied te mogen wonen, met zoveel rust en ruimte om je heen.

Oog voor de jongeren

Het is fijn om in onze mooie plattelandsgemeente op te groeien. De jeugd heeft de toekomst. Het is belangrijk dat er voldoende sportmogelijkheden en activiteiten voor de jongeren behouden blijven. Ik draag een warm hart toe aan sportverenigingen en jongerenorganisaties die hier een mooie bijdrage aan leveren. Daarnaast is er een enthousiaste jongerenraad, die veel oog heeft voor wat belangrijk is.

Beleef je leefomgeving

Zelf ben ik actief als burgerlid van het CDA in een aantal werkgroepen, waaronder klimaat en ruimtelijke ontwikkeling. Als inwoner en agrarisch ondernemer in het buitengebied heb ik veel interesse in alles rondom klimaat. Bij dit onderwerp wordt veel emotie gevoeld. Wat in mijn ogen wel wat meer realiteit en een positieve beleving verdiend. Er gaat nog veel veranderen in onze leefomgeving. Laten we hierbij denken in mogelijkheden. Ik zie dat met veel enthousiasme tegemoet.

Geniet van het leven!

Maurik 16-04-2019 Gemeenteraad Buren iov gemeente Buren Fotografie Raphael Drent