Spring naar content

Subisidie voor advies natuurinclusieve landbouw

Dit nieuwsbericht is verlopen.
17 november 2022, 12:05

Provincie Gelderland vindt het belangrijk dat agrariërs in Gelderland ondersteuning krijgen bij de ontwikkeling van hun landbouwonderneming naar natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel. Landbouwondernemers kunnen zich hiervoor laten ondersteunen door een adviseur die deskundig is op dit gebied. Deze adviseur kan via deze regeling de kosten van het advies voor een vast bedrag van € 1.500 vergoed krijgen.

Meer informatie via www.gelderland.nl/subsidies/adviezen-voor-natuurinclusieve-kringlooplandbouw