Spring naar content

Klimaatvisie en beleid

Het klimaat verandert. Steeds vaker zullen we last hebben van droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen. Dit zijn allemaal gevolgen van de klimaatverandering. Het goede nieuws is: we kunnen er iets tegen doen! Iedereen kan zich inzetten voor een duurzame toekomst. Ook als gemeente Buren werken we daar aan mee. Doet u de komende jaren ook mee? Met elkaar maken we Buren samen stap voor stap een stukje duurzamer.

De gemeente Buren wil denken in kansen en mogelijkheden voor iedereen. In de klimaatvisie beschrijven we hoe we de gestelde doelen in het Klimaatakkoord uit 2019 en de Klimaatwet willen halen. Hierin staan vijf belangrijke onderwerpen:

  1. Energietransitie: het opwekken van duurzame energie
  2. Energiebesparende maatregelen voor woningen en bedrijfspanden
  3. Warmtetransitie: verwarming van woningen en bedrijven zonder aardgas
  4. Klimaatadaptatie: het aanpassen van de leefomgeving aan het veranderende klimaat
  5. Circulaire economie: afval gaan zien als grondstof

Ideeën voor de gemeente? Wij stellen het op prijs als u mee wilt praten! Bel 140344 of stuur een e-mail naar duurzaamheid@buren.nl.