Spring naar content

Nieuws gemeenteraad

De raad vergadert op 26 oktober

Wat vindt de raad van de bezuinigingsvoorstellen van het college? Hoe reageren zij op het onderzoeksrapport van de Avri? En nog veel meer onderwerpen tijdens de raadsvergadering op dinsdag 26 oktober om 19.30.
  • Officiële bekendmakingen

    Vergunningen, meldingen, beschikkingen.

  • Lokale wet- en regelgeving

    Lokale wet- en regelgeving in de gemeente Buren

  • Ter inzage

    Stukken die ter inzage liggen.