Spring naar content

Nieuws gemeenteraad

Politiek actief voor de gemeente?

Wil jij politiek beter begrijpen? Of wil je politiek actief worden, maar eerst nog wat algemene informatie ontvangen over: wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente? Wat doet een raadslid? Meld…
  • Officiële bekendmakingen

    Vergunningen, meldingen, beschikkingen.

  • Lokale wet- en regelgeving

    Lokale wet- en regelgeving in de gemeente Buren

  • Ter inzage

    Stukken die ter inzage liggen.