Spring naar content

Nieuws gemeenteraad

Inwonersenquête ‘Buren zoekt nieuwe burgemeester’

De gemeenteraad van Buren is op zoek naar de toekomstige burgemeester van de gemeente Buren. Om inwoners bij dit proces te betrekken, is er een online enquête gemaakt. In deze enquête kunt u aangeven over welke vaardigheden en eigenschappen de toekomstige burgervader of –moeder hoort te beschikken. Kortom, wat u belangrijk vindt aan de nieuwe burgemeester.
  • Officiële bekendmakingen

    Vergunningen, meldingen, beschikkingen.

  • Lokale wet- en regelgeving

    Lokale wet- en regelgeving in de gemeente Buren

  • Ter inzage

    Stukken die ter inzage liggen.