Spring naar content

Nieuws gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op 6 december

De gemeenteraad vergadert op  december. De vergadering start om 19.30 uur.
  • Officiële bekendmakingen

    Vergunningen, meldingen, beschikkingen.

  • Lokale wet- en regelgeving

    Lokale wet- en regelgeving in de gemeente Buren

  • Ter inzage

    Stukken die ter inzage liggen.