Spring naar content

Gemeente Buren steunt campagne: Orange the World 2022

Dit nieuwsbericht is verlopen.
25 november 2022, 08:55

De gemeente Buren is #medestander in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom hijst wethouder Monique Bettink – Pierik vrijdag 25 november de Orange the World vlag bij het gemeentehuis in Maurik. Orange the World is een wereldwijde campagne van 25 november tot 10 december 2022. 

In Nederland doet inmiddels een overgrote meerderheid van de gemeenten en provincies jaarlijks mee aan de campagne. De gemeente Buren is er hier een van. De vlag wappert tijdens de campagne bij het gemeentehuis in Maurik. Ook zullen inwoners op verschillende locaties oranje handjes op de stoep vinden. Dit is geregeld door de soroptimistenclub West Betuwe. Zo vragen zij ook aandacht voor het geweld tegen vrouwen.

Wethouder Bettink – Pierik doet de oproep aan alle inwoners om op 29 november met oranje bovenkleding naar het werk te gaan: “Zo maken we de campagne en het belang ervan zichtbaar. Juist omdat geweld tegen vrouwen zo wijdverbreid is, moeten we er bij stil staan. Laat geweld nooit normaal worden. Ik ben medestander jij toch ook?”

Jaarlijkse Orange the World campagne

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange the World. De campagne duurt tot 10 december. De tussenliggende dagen zijn de wereldwijde ‘16 Dagen van Actie tegen Geweld tegen Vrouwen’.

Thema 2022: Iedereen kan helpen geweld te voorkomen

In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar er moet ook meer geïnvesteerd worden in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken. Juist zij kunnen het verschil maken, bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag.

Actieperspectief: Ik ben #medestander

Tijdens de Orange the World campagne wordt iedereen uitgenodigd om onderdeel van de oplossing te worden als medestander in de strijd tegen geweld. Dit kan door het ondertekenen van de #medestanderpledge op www.orangetheworld.nl. Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij of zij zich wil inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden. Mensen die medestander zijn krijgen een speciale nieuwsbrief met praktische tips over wat ze kunnen doen in het dagelijks leven om geweld en intimidatie tegen vrouwen te helpen voorkomen en stoppen.

Meer informatie over Orange the World vindt u op www.orangetheworld.nl.