Spring naar content

Verduurzamen (sport)vereniging of maatschappelijke organisatie

De stijging van de energieprijzen zorgt dat uw (sport)vereniging of maatschappelijke organisatie waarschijnlijk ook te maken heeft met een forse energierekening. Wilt u structureel energie en geld besparen? En uw accommodatie voorbereiden op een groene toekomst? Dan is dit een goed moment om aan de slag te gaan met het verduurzamen van uw gebouw en/of terrein.

Het verduurzamingstraject voor maatschappelijke organisaties in Buren zonder winstoogmerk is afgerond. Het is niet meer mogelijk om een startsubsidie aan te vragen. Hieronder vindt u nog wel meer informatie als u de startsubsidie heeft aangevraagd of als u zelf stappen wilt gaan zetten in verduurzaming van uw organisatie.

Meer informatie

De startsubsidie kon aangevraagd worden t/m 31 oktober 2023. Heeft u een aanvraag gedaan? Dan heeft u persoonlijk bericht gehad.

Hoeveel subsidie ontvangen we?
In totaal is er voor deze subsidie € 125.000 beschikbaar. Iedere goedgekeurde aanvraag ontvangt sowieso een bedrag van € 3.500. Wanneer iedereen die recht heeft op de subsidie het minimale bedrag van € 3.500 heeft ontvangen, wordt het resterende bedrag gelijk verdeeld over de aanvragen. Het kan dus zijn dat u meer dan € 3.500 ontvangt.

Wanneer storten jullie het geld op de rekening?
De gemeente streeft ernaar de toegekende subsidie binnen een maand na de sluitingstermijn uit te keren.

Voorwaarden startsubsidie verduurzaming maatschappelijke organisaties 2023:
Om in aanmerking te komen voor de startsubsidie gelden de volgende voorwaarden:

 1. U bent vertegenwoordiger van een dorpshuis, culturele instelling, sportvereniging of verenigingsgebouw van een religieuze instelling zonder winstoogmerk;
 2. Uw maatschappelijke instelling onderneemt activiteiten op het gebied van welzijn, cultuur en sport voor, met name, de inwoners van de gemeente Buren;
 3. U bent eigenaar van een pand in de gemeente Buren;
 4. U heeft na 1 juli 2022 een professionele energiescan laten uitvoeren;
 5. U wilt uit de energiescan naar voren gekomen verduurzamingsmaatregelen binnen een jaar in de praktijk brengen;
 6. U geeft inzicht in de volgende gegevens:
  • De uitgevoerde energiescan van na 1 juli 2022;
  • De op de energiescan gebaseerde voorgenomen verduurzamingsmaatregelen, die binnen een jaar gerealiseerd moeten zijn;
  • Een offerte van de kosten van de voorgenomen verduurzamingsmaatregelen;
  • Het bedrag waarvoor subsidie aangevraagd wordt.

Verantwoording: voor wanneer moeten de maatregelen zijn gedaan?
De maatregelen uit de energiescan moeten binnen een jaar zijn uitgevoerd. Vóór 1 oktober 2024 moet u de startsubsidie verantwoorden door een factuur en foto’s van de gerealiseerde verduurzamingsmaatregelen te sturen naar gemeente@buren.nl.

Bezit u klein maatschappelijk vastgoed en heeft u behoefte aan kennis of advies om gebouw(en) te verduurzamen? Maak kosteloos gebruik van KlimaatklaarGelderland: het ontzorgingsprogramma voor maatschappelijk vastgoed. Tot en met december 2024 kunnen eigenaren kosteloos gebruik maken van kennis en advies, gegeven door duurzaamheidscoaches.

Meer informatie vindt u op de website van KlimaatklaarGelderland.

SvN-lening
Stichtingen en verenigingen met een eigen of gepacht pand kunnen een SvN-lening aanvragen voor verduurzaming. De gemeente kan vanuit dit fonds t/m 31 december 2024 leningen verstrekken. Er is nog €95.000 beschikbaar. Als dit plafond is bereikt dan worden er geen leningen meer verstrekt.

De hoogte van deze stimuleringslening is minimaal €2.500 en maximaal €15.000. De looptijd van de lening is maximaal 10 jaar. Is de lening lager dan €7.500 dan is de looptijd maximaal 6 jaar.

Maatregelenlijst
De lening kan aangevraagd worden voor de uitvoering van minimaal één van de volgende maatregelen:

 • Energiebesparing, binnenklimaat en warmteterugwinning;
 • Waterbesparing
 • Duurzame opwekking van energie
 • Stimuleren gebruik duurzame energie

De maatregelen moet binnen een jaar zijn uitgevoerd. De hele maatregelenlijst vindt u in deze pdf en in de verordening.

Voorwaarden
Bent u benieuwd of uw vereniging of stichting in aanmerking komt? De voorwaarden staan in de verordening. De toewijzing van een Stimuleringslening is onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

Vragen?
Heeft u vragen over deze lening neem dan contact op met M. Oosting via 14 03 44.

Wilt u als maatschappelijk organisatie uw gebouwen verduurzamen? Dan kunt u een lening aanvragen voor maatregelen om energie te besparen. Of om duurzame energie op te wekken, eventueel in combinatie met maatregelen voor klimaatadaptatie, circulair bouwen of biodiversiteit.

Meer informatie vindt u op de website van Provincie Gelderland.

Warmteboost is een interactief verduurzamingsprogramma met daarin technisch advies, coaching, uitwisseling kennis en ervaring én financiële ondersteuning. Wie kan meedoen? Brede gemeenschapsvoorzieningen en kleinschalige buurtvoorzieningen met een langjarig huurcontract van minimaal 5 jaar, zoals dorps- en buurthuizen, huis- en buurtkamers, bewonersbedrijven.

Meer informatie: www.warmteboost.nl.