Spring naar content

Goof den Hartogh: “Ga samen aan de slag!”

Goof den Hartogh uit Zoelmond is al tientallen jaren geïnteresseerd in energie en in energiebesparing. “Ik had in 1985 al een zonneboiler. Die heeft bijna dertig jaar prima gewerkt, zonder problemen.” Vanaf die tijd heeft hij stap voor stap energiemaatregelen getroffen. “Twintig jaar geleden heb ik mijn spouwmuur laten isoleren. Bij de bouw in de jaren zeventig was dat niet gebeurd. Daarna heb ik bij verbouwingen steeds gekeken of er energie te besparen was. Als bijvoorbeeld de slaapkamers werden aangepakt, dan ging ik daar het dak aan de binnenkant goed isoleren. En toen er een nieuwe keuken kwam, heb ik meteen zeer energiezuinige apparatuur gekocht. Ook hebben we nu zonnepanelen.” Heeft dat niet veel geld gekost? Goof: “Nou, die kosten zijn veel lager dan de besparing op onze energierekening, dat staat vast. Maar ik heb ook veel zelf gedaan, dat scheelt natuurlijk.”

Niet alleen zijn eigen woning heeft zijn belangstelling. Goof heeft ook contact gezocht met zijn buren. “We willen kijken of we aardgasvrij kunnen worden. Alle mensen in onze straat hebben daarvoor belangstelling toen ik het ze vroeg. Dat moeten we verder bekijken, want niet iedereen kan of wil nu maatregelen treffen. eCoBuren helpt om dit verder te organiseren. Ik hoop dat de gemeente Buren ook een handje helpt, bijvoorbeeld als het gaat om de kosten van het uitvoeren van warmtescans per woning. Ik denk dat we met warmtepompen en het gebruik van warmte uit de bodem en grondwater in de toekomst zonder aardgas kunnen. Nu de aardgasprijs stijgt zou dat ook financieel best gunstig kunnen uitpakken. Mijn tip aan alle inwoners van Buren is ook: ga aan de slag met energie en kijk of je kunt samenwerken met je buren in Buren!”